برخورد مولکول ها در یک شاره و نیروی وارده


برخورد مولکول ها در یک شاره و نیروی وارده

وقتی شاره‌ای (مایع یا گاز) ساکن است ، به هر سطحی که با آن در تماس باشد ، مانند جداره‌ی یک ظرف یا سطح جسمی که در شاره غوطه‌ور است ، نیرویی عمودی وارد می‌کند. این همان نیرویی است که شما وقتی پاهای خود را درون یک استخر آب تکان می‌دهید احساس می‌کنید که پاهای شما را فشار می‌دهد. با وجود این که شاره به عنوان یک کل ساکن است ، مولکول‌های آن در حال حرکت‌اند ؛ نیرویی که توسط شاره وارد می‌شود ناشی از برخورد مولکول‌ها با مجاورهای آن است.

تصویر

/ 0 نظر / 22 بازدید