لغت نامه امتحانات

تقلب: یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن و این کاره بودن فرد امتحان دهنده نوعی هلو بپر تو گلو که به توجه به درجه درایت  و تیزی استاد و مراقبان می تواند هلویش از هسته دار و خاردار تا آب هلو  با طعم موز  و عشق و حال متغیر باشد. 

بیراهه ای است که اتفاقا آخرش به هدف ختم می شود!

 

شب امتحان: شب تلخ، شب ظلمانی یلدا، شب سوانح و سوختگی نا کجا آباد دانشجو، شبی که در آن نسکافه و قهوه از والیوم ده هم خواب آور تر می شوند. در این شب انسان تمام مصائب تاریخ بشر را نوش جان می کند.

 یک نوع زلزله میان روزهای سال.

 شب چشمهایش پف کرده و دهان کف کرده.

 شب رقص و پایکوبی کلمات جزوه و کتاب بر سلسله اعصاب محیطی و مرکزی دانشجو. 

 

جزوه: یک جور کاتالیزور که در صورت همکاری ابر و باد ومه و خورشید و اینا دانشجو را به سمت پاس شدن درس هل می دهد.

 چکیده ی دانش تاریخ مصرف گذشته ی استاد.

وسیله ای که به طور معمول دانشجو با آن سر کار گذاشته می شود.

 تنها شاهد ماجرای سوخاری شدن دانشجو در شب امتحان.

 قوت قلبی که عاقبت آفت قلب می شود.

 

مراقب:شیطان موجودی ستمکار که متاسفانه  چشم و گوش و باقی حواس را هم دارد.  نمایشگاه  ضد حال .

موجودی که روی سینه اش نوشته شده: من مراقبم، شما چطور؟   یک نوع تله موش زنده.

 

روز امتحان: لحظه ای که در آن دانشجو می خواهد سر به تن عالم و آدم نباشد.

روزی که در آن نگاه ها عمیق می شوند.

روزی که در آن دوست و دشمن با هم و در کنار هم به قربانگاه می روند.

 

نمره: تبلور میزان دانش، مهارت و دو دره بازی دانشجو، بها نه ای همیشگی برای اعتراض!

 

سوال: یک نوع شعور سنج استاد و دانشجو. 

کلمات نفرت انگیزی که به نوبت و تک تک مثل نیزه در چشم دانشجو فرو می روند و لحظه به لحظه او را به عمق نادانی اش  واقف تر میکند. انواع مختلف آن از تشریحی  سیانوری تا تستی گوگوری مگوری متغیر است.

استاد:یول منبع علم، مولد دانش، نیروگاه انسانیت، تبلور دانایی، کوه توانایی، مایه ی افتخار ما  بابا تو دیگه کی هستی، خود صفا، دارنده انواع و اقسام شفاء ، ضد جفاء ، یاری دهنده ضعفاء.

/ 0 نظر / 14 بازدید