بازداشت جن گیر مشهوری که جنجال سیاسی به پا کرد +عکس

سایت "عماریون" اعلام کرد که تصویر ذیل متعلق به عباس غفاری جن گیر آقای «میم» می باشد.

نامبرده اعترافات هولناک و وحشتناکی از نحوه ارتباطات خاص خود اعتراف کرده
است؛ عباس غفاری عامل بسیاری از مسائل به وجود آمده طی هفته های اخیر می باشد.


/ 0 نظر / 34 بازدید